ПараметърСтойност
Прогр.No.
Скорост на рязане
Размер X, mm
Размер Y, mm